Kontakt oss på telefon: 56 19 20 95

LASTEbilverkstad

Eige godkjent verksted for tunge kjøretøy.
Utfører service og reparasjoner på lastebil og hengere

Me har og dekkutrustningsverkstad for lastebilar.

KONTAKT
Sverre Myking, tlf. 90994984
sverre@systemtrafikk.no